home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
News Page

The news
and
beyond the news
Index of news sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
Archives
News archive 1997-2008
 

COGEM - Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriestammen Xanthomonas sp. WCS2014-23 en Xanthomonas sp. Leaf148


The Netherlands
November 21, 2022

Adviezen | 21.11.2022 | CGM/221121-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriestammen Xanthomonas sp. WCS2014-23 en Xanthomonas sp. Leaf148 en over de plaatsing van deze bacteriestammen op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’. Xanthomonas bacteriën zijn plant-geassocieerd en veel soorten staan bekend als plantpathogenen, die schade kunnen veroorzaken aan verschillende voedselgewassen zoals rijst, tomaat, paprika, en bananen. Er zijn echter ook niet-pathogene xanthomonas-stammen geïdentificeerd. Xanthomonas bacteriën kunnen op veel verschillende plantensoorten aangetroffen worden, maar individuele soorten zijn vaak geassocieerd met een beperkt aantal gastheersoorten.

Xanthomonas stammen WCS2014-23 en Leaf148 zijn geïsoleerd uit de grond en van bladeren afkomstig van gezonde A. thaliana planten (Zandraket). Uit onderzoek blijkt dat aanwezigheid van de stam X. sp. Leaf148 op de bladeren bescherming biedt tegen infectie door een plantpathogene bacterie. In A. thaliana mutanten waarin op verschillende manieren de afweer is verstoord, blijkt de Leaf148 stam pathogeen. Xanthomonas sp. WCS2014-23 kan in combinatie met enkele andere bacteriestammen de afweer van A. thaliana planten versterken.

Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen dat Xanthomonas sp. WCS2014-23 en Xanthomonas sp. Leaf148 pathogeen zijn voor mens of dier. De COGEM acht het niet uitgesloten dat de stammen pathogeen kunnen zijn voor andere planten dan de Zandraket. Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat de Xanthomonas stammen WCS2014-23 en Leaf148 ingedeeld dienen te worden in pathogeniteitsklasse 2 als plantpathogene bacteriën.

Download publicatie

Gerelateerde publicaties

 

 More news from: COGEM - Commission on Genetic Modification


Website: http://www.cogem.net

Published: November 21, 2022

The news item on this page is copyright by the organization where it originated
Fair use notice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Archive of the news section


Copyright @ 1992-2023 SeedQuest - All rights reserved