home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
News Page

The news
and
beyond the news
Index of news sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
Archives
News archive 1997-2008
 

Snelle kieming na zaai is belangrijk


The Netherlands
February 13, 2020
 

Tunnelkas met zomergerst ingezaaid


Bij de introductie van Vibrance Duo® hebben we u verteld dat Syngenta voortdurend onderzoek doet naar de kwaliteit en de effectiviteit van de seedcare produkten.

Veel zaaizaadontsmettingsmiddelen geven op gezond zaad een (geringe) iets vertraagde opkomst. Afgelopen maand hebben we daarom onderzoek gedaan naar de snelheid van kieming van zaden behandeld met Vibrance Duo en Vibrance Star tov de snelheid van kieming van een tweetal standaarden (standaard 2 en 3) in gecertificeerde gezonde zomergerst. Zaaizaden moeten na zaai snel kiemen zodat het zo snel mogelijk boven de grond staat en minder afhankelijk is van weersomstandigheden.

Voor dit onderzoek is in een tunnelkas een proef aangelegd. De zaaizaden zijn op 24 januari jl. behandeld en op 29 januari gezaaid. De proef werd uitgevoerd in 4 herhalingen en per herhaling zijn 100 zaden uitgezaaid.  De eerste opkomst was op 9 februari en de eerste en tweede telling zijn uitgevoerd op 10 en 11 februari.
 

570x200_BNL_zomergerstproef in tunnelkas


Vibrance Star is gelijk aan Vibrance Duo aangevuld met triticonazool, specifiek voor de bestrijding van stuifbranden. In onderstaande grafieken wordt de kiemsnelheid van Vibrance Duo en Vibrance Star vergeleken met de kiemsnelheid van twee standaarden en met onbehandeld.
 

700x524_BNL_grafiek opkomst met Vibrance


Zaaizaden behandeld met Vibrance Duo of Vibrance Star geven de snelste opkomst. Logisch dat Vibrance Duo de nieuwe standaard is geworden in de Nederlandse markt. Het beste product voor de bestrijding van stuifbranden is de Vibrance Star.

 More news from: Syngenta Nederland


Website: http://https://www.syngenta.nl

Published: February 13, 2020

The news item on this page is copyright by the organization where it originated
Fair use notice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Archive of the news section

 


Copyright @ 1992-2020 SeedQuest - All rights reserved