home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
Market Page

Market data
Market data sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
 

Bedekte teelt steeds belangrijker voor groei Mexicaanse tomatensector


The Netherlands
July 26, 2022

Halverwege juni 2022 publiceerde het Amerikaanse Ministerie van Landbouw de jaarlijkse “Tomatoes and Products” voor Mexico. Ditmaal onder andere met de oogstprognose van het huidige (2022/2023) seizoen, het belang van bedekte teelt, en informatie over handel. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste cijfers en gegevens en de hieruit voortvloeiende kansen voor Nederland.

Productie
Mexico is de negende tomatenproducent ter wereld. In het seizoen 2022/23 zal de Mexicaanse tomatensector naar verwachting haar huidige totale productie van 3,7 miljoen ton evenaren.

Tomaten worden in Mexico het hele jaar door geteeld. De staten Sinaloa, San Luis Potosí, en Michoacán zijn gezamenlijk goed voor meer dan 40% van de nationale productie van tomaten.

Er zijn in het jaar twee belangrijke perioden te onderscheiden:

  • Van december tot en met april domineren de tomaten uit de staat Sinaloa de markt. De in het noordwesten gelegen staat is met een aandeel van 23% van de totale Mexicaanse tomatenproductie bij uitstek de belangrijkste tomaten producerende staat van Mexico.
  • Van mei tot en met november zijn de belangrijkste leveranciers in volgorde van omvang de staten San Luis Potosí,  Michoacán, Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Puebla en Jalisco.
     

Tomaten in kasBeeld: ©LAN Mexico

 

Professionalisering
De Mexicaanse tomatenteelt wordt steeds professioneler. Het gebruik van kassen, andere vormen van bedekking, en de toepassing van technologie in de teelt blijven toenemen. Door gebruikmaking van technologie voor beschermde landbouwproductie kunnen Mexicaanse telers het gehele jaar door aan de nationale en Amerikaanse markt leveren. Kassen, schaduwnetten en hoge tunnelsystemen zijn inmiddels in het hele land in gebruik. De omslag naar bedekte teeltvormen is verantwoordelijk voor het grootste deel van de groei van de productie. Tegenwoordig wordt bij ongeveer tweederde van de totale tomatenproductie gebruik gemaakt van enige vorm van bedekking.

Kansen voor Nederland
De overgang van open teelt naar beschermde teelt biedt uiteraard mogelijkheden voor Nederlandse toeleveranciers in de tuinbouwsector. Nederland staat reeds zeer goed aangeschreven en staat in de Mexicaanse sector bekend om haar innovaties en efficiëntie. In Mexico is men steeds vaker op zoek naar productiemethoden die door gebruikmaking van minder middelen meer opbrengsten per hectare opleveren
 

Beeld: SADER / SIAP
 

Distribution of protected horticulture in Mexico

Op deze afbeelding van het Mexicaanse ministerie van landbouw uit 2018 is goed te zien waar de beschermde tuinbouw zich in Mexico bevindt. De afbeelding betreft niet alleen de tomatenteelt, maar alle bedekte teeltvormen zijn weergegeven. De totale omvang hiervan is snel gegroeid de afgelopen jaren: Zo had Mexico in het jaar 2000  minder dan 300 hectare beschermde tuinbouw;  eind 2019 was dit areaal gegroeid tot 54.150 hectare. De afgelopen jaren is de beschermde tuinbouwsector met gemiddeld 13%, ongeveer 1.500 ha, per jaar gegroeid.
 

Handel
Na bier, avocado, en zachtfruit is tomaat het belangrijkste agrarische exportproduct van Mexico. Mexico exporteert meer dan de helft van haar geoogste tomaten, en de waarde van deze export bedroeg in 2020 bijna 2,4 miljard dollar. Mexico is ’s werelds grootste exporteur van verse tomaten en is de grootste leverancier van verse tomaten aan de Verenigde Staten: zo’n 91% van de Amerikaanse tomatenimport komt uit Mexico.

Hoewel de export naar de Verenigde Staten het hele jaar door plaatsvindt en continu meer dan 100.000 ton per maand omvat, vindt de grootste export over het algemeen plaats van januari tot en met maart. In het seizoen 2020/21 exporteerde Mexico meer dan 1,76 miljoen ton tomaten naar de Verenigde Staten.

Zie ook

 More news from: Netherlands, Ministry of Agriculture


Website: http://www.minlnv.nl

Published: July 27, 2022

 
 

Better Food Venture's
AgTech Landscape 2019

 

 

2019 THRIVE Top 50
landscape map

 

Concentration in Seed Markets - Potential Effects and Policy Responses

(OECD December 2018)
 

Visualizing Consolidation
in the Global Seed Industry
1996–2018

Seed Industry Structure
1996-2018

Phil Howard
Associate Professor
Michigan State University


 

2017 Seed Company Family Tree
Ccreated Septebmer 2017
by Robert Walsh
WaSoo Farm, Elk Point, South Dakota

Syngenta Brands Family Tree
Ccreated January 2017 by Robert Walsh, WaSoo Farm, Elk Point, South Dakota

 
Rabobank's
World Vegetable Map 2018

 

 


Archive of the MARKETS section

 

 

 


Copyright @ 1992-2022 SeedQuest - All rights reserved